“LOOS / STUDIO LOOS moet blijven blog” personal statements (keep on scrolling down)

 • universiteit leiden
 • koninklijk conservatorium – den haag
 • bestuur DCR broedplaats – den haag
 • gaudeamus – utrecht
 • shanti suki osman – humboldt university, berlin DE
 • icp, instant composers pool – amsterdam
 • kluster5 – den haag
 • soheil soheili from noise a noise record label – tehran, IR
 • samuel vriezen – amsterdam
 • cornelis de bondt – den haag
 • guus janssen – amsterdam
 • cristiano melli – den haag
 • johan van kreij – den haag
 • SYNC jan-bas bollen & alison isadora – amsterdam
 • petra dolleman – amsterdam
 • bjarni gunnarsson – den haag
 • marcello ghilardi – den haag
 • casper schipper – utrecht
 • leo svirsky – den haag
 • lucie nezri – den haag
 • michele abolaffio – den haag
 • ilya ziblat shay – den haag
 • leo van oostrom – amsterdam
 • david kweksilber – amsterdam
 • michiel van dijk – bussum
 • hidde kramer – den haag
 • hap kolb – rijswijk
 • erin rogers and dennis sullivan – new york city, USA
 • huib emmer – rotterdam
 • christian smith – den haag
 • christiana vignatelli bruni – den haag
 • luc houtkamp – senglea, Malta
 • sietse van erve – amsterdam
 • wilbert de joode – zaandam
 • viktoria nikolova – den haag
 • thijs geritz – den haag
 • olaf tarenskeen – den haag
 • peter adriaansz – den haag
 • tanja smit – den haag
 • teodora stepancic – new york city, USA
 • giulia francavilla – den haag
 • robert blaauboer – london, UK
 • huibert den hoed – rotterdam
 • renato de carvalho ferreira – amsterdam
 • alvaro goyeneche amuchastegui – den haag
 • meertine laansma – den haag
 • marie guilleray – den haag
 • marcella andrea léon garcia – den haag
 • niccolò angioni – den haag
 • carmen van haren – den haag
 • michiel scheen – almere
 • dr. kasia glowicka – rijswijk
 • niki matita – berlin, DE
 • martin keppy – amsterdam
 • luis vicente
 • aad te bokkel – den haag
 • dan gibson – den haag
 • felix keppy – amsterdam
 • ……….more to come

UNIVERSITEIT LEIDEN

De Haagse Gemeenteraad

Postbus 19157

2500 CD Den Haag

Onderwerp: Intrekken financiering Loos

11 mei 2020,

L.S.,

Met afgrijzen hebben wij kennisgenomen van het voorstel van de Adviescommissie om per 2021 de financiering van LOOS en Studio LOOS te beëindigen. Juist op het moment dat de kunstwereld al zo hard wordt geraakt door de Covid19 maatregelen zou het een krachtig signaal zijn om LOOS ruimhartig te blijven steunen en daarmee te laten zien dat kunst er wel degelijk toe doet, niet alleen als bieder van troost in zware dagen maar ook als bron van plezier in goede dagen en soms een ongemakkelijke luis in de pels in zware en goede dagen. LOOS is al jarenlang een broedplaats voor artistiek talent, een ontmoetingsplek voor professionele en minder professionele kunstenaars, een plek voor debat en experiment, een plek voor en door musici van nationale en internationale allure. Niet alleen Den Haag zou hiermee een wereldwijd bekend podium gaan missen, het zou ook op nationaal niveau een enorm gemis betekenen. Daarom bij deze de dringende oproep aan u allen om dit advies niet over te nemen en als een faux pas terzijde te schuiven.

Mocht u hieraan behoefte hebben, dan zijn wij te allen tijde bereid om e.e.a. met verdere argumenten te komen toelichten.

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Marcel Cobussen (Universiteit Leiden, Academy of Creative and Performing Arts)

Prof. Frans de Ruiter (Universiteit Leiden, Academy of Creative and Performing Arts; Holland Festival; Hogeschool der kunsten, Den Haag; International Music Council, UNESCO).

Prof. dr. Henk Borgdorff (Universiteit Leiden, Academy of Creative and Performing Arts)

Dr. Christopher Williams (musicus-onderzoeker)

Dr. Ilya Ziblat Shay (componist-onderzoeker)


KONINKLIJK CONSERVATORIUM, Den Haag

Royal Conservatoire

HogeschoolderKunsten Den Haag

University of the Arts The Hague

Den Haag, 7 mei 2020

Ondergetekenden hebben vernomen dat het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 Den Haag de gemeente aanbeveelt om de aanvraag door Stichting LOOS niet te honoreren, hetgeen zou leiden tot het stopzetten van de financiële steun die LOOS sinds 16 jaar heeft ontvangen.

Wij zijn uiteraard zeer bekend met stichting LOOS en de betrokkenen. LOOS is een belangrijke factor in de geïmproviseerde muziek, niet alleen door het organiseren van concerten en een festival voor ge”improviseerde muziek maar juist ook inhoudelijk, bijvoorbeeld door het geven van workshops en masterclasses.

Via een verscheidenheid aan activiteiten is Studio LOOS sinds vele jaren een plek waar studenten ervaring opdoen door in een laboratoriumsetting hun eigen muziek ten gehore te brengen voor een publiek. Voor veel van onze studenten en alumni fungeert LOOS als incubator, een ware broedplaats voor jong talent en nieuwe ontwikkelingen, vaak met gebruik van nieuwe technieken en technoloqieen en dwarsverbanden tussen verschillende disciplines in kunst en muziek. LOOS heeft die rol altijd weten te verbinden aan een degelijke basis, bestaande uit een internationaal netwerk van performers en improvisatoren, waardoor onze studenten tegelijkertijd hun horizon kunnen verbreden. Daarnaast maakt het conservatorium met regelmaat gebruik van de studio voor workshops, presentaties van studenten ter afsluiting van een cursus, en zelfs eindpresentaties van hun opleiding.

Uit onze contacten met LOOS hebben wij begrepen dat in het nu ingediende plan meer is ingezet op de laboratoriumfunctie: dat is precies waar wij denken dat de kracht van LOOS ligt. Wij vragen de gemeente daarom alles te doen wat in haar vermogen ligt om deze vruchtbare plek te behouden voor de stad Den Haag.

Hoogachtend,

Henk van der Meulen, directeur Koninklijk Conservatorium
Martijn Padding, hoofd Compositieafdeling
Taco Stalk, hoofd lnterfaculteit ArtScience
Kees Tazelaar, hoofd lnstituut voor Sonologie

Juliana van Stolberglaan 1 2595 CA Den Haag-NL

+31(0)70 3151515 info@koncon.nl www.koncon.nl


BESTUUR DCR broedplaats, Den Haag,

L.S.,

Als bestuur van de Stichting DCR zijn we onaangenaam verrast door het advies dat de adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 Den Haag m.b.t. Studio LOOS aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag heeft gegeven. Het betreft hier één van de oprichters van de broedplaats DCR. We kunnen ons een broedplaats zonder LOOS moeilijk voorstellen. Een broedplaats dankt haar bestaan aan de aanwezigheid van kunstinstellingen die verbinden. LOOS zoekt op een unieke wijze verbinding met tal van organisaties, kunstenaars en ontwerpers binnen en buiten de DCR. Nationaal en internationaal weten zij hun netwerk te interesseren voor de vele activiteiten die zij ondernemen.

DCR is een culturele hotspot in Den Haag en onderscheidt zich van andere broedplaatsen door de combinatie van vier publieksinstellingen en een groot aantal studio’s voor zelfstandige makers. Zo is er het experimentele theater Zaal 3 van het Nationale Theater, het centrum van de nieuwe muziek Studio LOOS, Nest platform voor hedendaagse beeldende kunst en Cloud een onderzoekslab op het gebied van dans.

Het creëren en continueren van de culturele broedplaats onder de juiste financiële en facilitaire condities is de taak van ons bestuur. Met als doel het creëren van een levendig klimaat, onderlinge dialoog, plek voor experiment, talentontwikkeling en samenwerkingen, met een lokale en internationale uitstraling.

Voor ons is daarom de aanwezigheid van Studio LOOS van groot belang, onderdeel van een keten aan artistieke activiteiten binnen DCR dat een uitwerking heeft voor het culturele leven van Den Haag, Nederland en zelfs over de grenzen.

LOOS heeft op de begane grond van de DCR, tussen Zaal 3 en Nest, een geheel geëquipeerde ruimte van ruim 200m2, dat intensief gebruikt wordt door musici en makers vanuit de nieuwe muziek. Het is een podium voor publiek en een ruimte voor experiment. Het gaat om een internationale kring van musici, dikwijls gerelateerd aan het Koninklijk Conservatorium. Door de aanwezigheid van LOOS huren verschillende makers in DCR werkruimtes die ook tot deze nieuwe experimentele muziekscene behoren. Hierdoor ontstaan allerlei samenwerkingen en nieuwe initiatieven. Indien LOOS verdwijnt, hebben wij te maken met een praktisch probleem wat betreft de door hun gehuurde ruimte. Deze ruimte is daarmee te specifiek voor algemeen verhuur. Wij willen de gemeente dan ook dringend vragen de adviezen voor het Kunstenplan te heroverwegen en mede te bezien in de bredere context zoals de artistieke betekenis en het praktisch functioneren van de broedplaats DCR.

Met vriendelijke groet,

Bestuur DCR
Anastasia Chiarella (voorzitter)
Manish Dixit (penningmeester)
Anno Fekkes (secretaris)
Guus Boudestein (algemeen lid)


..

GAUDEAMUS, Utrecht

De Haagse Gemeenteraad

Postbus 19157

2500 CD Den Haag

3 juli 2020

betreft: intrekken financiering Studio Loos

L.S.

Hierbij willen wij onze volle steun uitspreken voor wat Studio Loos in de afgelopen jaren gerealiseerd heeft en voor wat zij in de komende jaren van plan zijn te gaan doen. De kern van de activiteiten van Studio Loos ligt op het gebied van onderzoek. De hoge waarde van activiteiten in zo’n laboratoriumachtige setting zijn voor de buitenwereld altijd lastig in te schatten: er kan natuurlijk we! eens wat mis gaan, maar vaak ontstaat juist iets geheel onverwachts en prachtigs! Daar is continuïteit voor nodig, aandacht, ruimhartig meedenken en bevorderen. Zaken die ook Gaudeamus al 75 jaar lang nauw aan het hart liggen. Alleen door die houding kan de muziek van nu zich blijven ontwikkelen. Niemand heeft baat bij stilstand of denken dater nu we! voldoende nieuwe richtingen gevonden zijn … De gemeente Den Haag is bij uitstek een omgeving waar jonge makers opgeleid warden en vervolgens in de naaste omgeving in de voile breedte aansluiting kunnen vinden bij organisaties waar zij hun eigen vingerafdruk en uniciteit als muzikant of componist kunnen ontwikkelen en aan een professionele carrière kunnen werken. En dan met prachtige nieuwe producties het publiek kunnen vervoeren. In die omgeving kan een organisatie als Studio Loos niet ontbreken. Wij hopen dan ook van ganser harte dat de gemeente de Studio Loos alsnog financieel in de gelegenheid stelt zich ook in de komende jaren weer verder te profileren als een van de organisaties waar Den Haag trots op kan zijn!

GAUDEAMUS

Henk Heuvelmans

directeur

Loevenhoutsedijk 301

3552 XE Utrecht

The Netherlands

www.gaudeamus.nl


Shanti Suki Osman and Carl von Ossietzky, Humboldt University, Berlin

Dear Lilianne Blankwaard-Rombouts,

I was shocked and saddened to hear from my friends and colleagues at Studio Loos, den Haag, that the future of this music studio and collaborative space, and along with it, the livelihood of its employees hangs in the balance due to a discontinuation of funding. After watching several smaller venues, studios and cultural centres in Belgium struggle after recent changes and cuts, i can only hope that this is not the way forward for the European independent arts and music.
Now more than ever, with the vestiges of a global pandemic and alongside it, a global society that is increasingly opening itself up to new voices, new stories and calling for an end to the societal woes that divide us, we need refuge and a space to explore expression and creativity. As artists and art goers, we need spaces to showcase new talent, to enjoy contemporary music and to witness and participate in the growth and development of the local and international new music scene.
With this letter I state my support for continued financial maintenance of Studio Loos, in its function as a space for collaboration, experimentation and performance. May it continue to be the fulcrum of cutting edge music for many years yet for all of us!

Kind regards,

Shanti Suki Osman

Research Associate – Humboldt University, Berlin

Doctoral Candidate – Carl von Ossietzky

Musicology – Music Education 
https://www.musikundmedien.hu-berlin.de/de/musikwissenschaft/pop/mitarbeiter/shanti-suki-osman


ICP – INSTANT COMPOSERS POOL, Amsterdam

Met verbijstering hebben wij vernomen dat de Gemeente Den Haag de ondersteuning van stichting LOOS wil stopzetten.

Het verlies van LOOS zou een onmeetbaar lacune zijn voor de stad, en ook voor heel Nederland.  Studio LOOS vervult een essentiële functie in het muziekleven  – is dan ook ‘grensoverschrijdend’ niet alleen in door de actuele muzikale experimenten, concerten en opnames, maar is bekend en gewaardeerd over-de-grenzen.  LOOS is een instituut dat  Nederland verrijkt.

Hoe kan ICP helpen ?

Met hartelijke groeten,

Susanna von Canon

Stichting ICP, Prinseneiland 99hs, 1013 LN Amsterdam


KLUSTER5, Den Haag

LOOS moet blijven. De studio biedt jonge makers de ruimte die nodig is om nieuw werk te creëren, te leren en te ontmoeten; een laboratorium om – zoals dat gaat met experimenteren – met niet direct zichtbaar succes ervaringen op te doen die van essentieel belang zijn in de ontwikkeling van de kunsten. 

Kluster5 maakt regelmatig gebruik van LOOS. Als opstartend ensemble hebben we veel gehad aan de locatie als repetitieruimte waar we met componisten konden samenwerken. Daarbij konden we dankbaar gebruik maken van de aanwezige instrumenten, techniek en andere faciliteiten.
LOOS heeft ons inziens als een van de weinige organisaties in Den Haag de rol als laboratorium op zich genomen. Een functie die moet blijven bestaan in het belang van de creatieve traditie. LOOS heeft een kracht waarvan wij hopen dat de gemeente er alles aan doet om die samen met Den Haag te laten voortbestaan.

Kluster5


SOHEIL SOHEILI – NOISE A NOISE, Tehran, IR

Hi dear Sir/ Madam,
This is Soheil Soheil, I am an independent artist and the manager/co-founder of a small community for experimental music in Iran. 
I am writing this letter to tell you about how I feel when I heard about a budget cut for Studio LOOS, and how this may not be active in the near future. To say, we became in touch and collaborated with a number of artists who also attend the studio in Den Haag and we were planning to do joint projects together but we are so sorry to hear the budget-cut for LOOS after the special conditions led by the COVID-19 this year, and we mean to write for you to ask you to see if there is a way to save this nice venue space so that we can plan more (direct) collaborations with the LOOS not only to keep the activity of the venue space agoing but to keep the artists that we know active in the venue space that they belong to.
I know that the conditions are changing so drastically but maybe there are chances to think a way to get out of this condition especially when international exposure and collaborations are possible in the future. I believe that everything will change in a positive way, and I (we) are happy to be a part of this positive change whenever there is a step that we can take for such a vital action.
I (we) are looking forward to hear good news from you regarding the Studio LOOS and we hope to be able to take constructive actions/ proceedings soon.
Bests of wishes and regards,from Tehran,Soheil Soheili (representing Noise a Noise)www.noiseanoise.ir


SAMUEL VRIEZEN, Amsterdam

Een bericht over twee steden.

Ik woon en werk al ruim twintig jaar in Amsterdam, na studie aan het conservatorium in Den Haag. Twintig jaar geleden was Amsterdam het bruisende hart van het culturele experiment in de muziek in Nederland. In die twintig jaar heb ik dat langzaam zien minder worden, en minder, en minder. En op zeker moment merkte ik: ik ben veel, veel vaker bij concerten in Den Haag dan in Amsterdam! Ik woon in de verkeerde stad!

Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van een goede infrastructuur voor werkelijk avontuurlijke muziekprogrammering.

En dan bedoel ik, in zeer hoge mate, Studio LOOS. Een excellente, waanzinnig waardevolle klankruimte voor ideeën, die ook goed resoneert met de aanwezigheid van een van de belangrijkste en meest levendige instituten van het land: het Koninklijk Conservatorium, met een grote creatieve afdeling met uitstraling tot ver over de landsgrenzen. Studenten en oud-studenten heb ik in Studio LOOS dingen zien ondernemen die je nergens anders ziet.

Enorm opwindend.

Daarvan werd ik wel eens weemoedig, als Amsterdammer.

Of nee, ik bedoel natuurlijk pisjaloers.

En dit is alleen nog maar één deel van wat daar gebeurt. Ik hoop dat de gemeente Den Haag beseft hoe zeldzaam, en hoe ongelooflijk belangrijk, een plek als Studio LOOS is, hoeveel het doet voor de ontwikkeling van de kunstvorm en van de musici en componisten zelf, en vooral ook: wat een enorme uitstraling er van zo’n schijnbaar klein podium uitgaat.

Den Haag, luister naar mijn lied, wordt niet zo suf als Amsterdam! Houd de huisjesmelkers, de derderangs ideeën van de creatieve industrie en de ontelbare nutellawinkels op afstand, koester je gekke plekken! Want daar gebeurt iets waar je nooit aan had kunnen denken, maar wat je snoeihard nodig hebt, en wat zich uiteindelijk honderdduizend maal terugbetaalt!

Amsterdam, 8 mei 2020

Samuel Vriezen. Componist, schrijver en docent artistic research aan het KC


CORNELIS DE BONDT , Den Haag

Reactie op het advies van de commissie Meerjaren Beleidsplan 2021-2024 van de gemeente Den Haag

“Het nut is het grote idool waaraan alle krachten herendiensten verrichten en dat door alle talenten moet worden geëerd. Op deze grove weegschaal heeft de geestelijke verdienste van de kunst geen gewicht; beroofd van iedere aanmoediging verdwijnt zij uit het luidruchtige circus van deze eeuw.” – Deze zielenkreet is ruim tweehonderd jaar oud en is afkomstig van de grote filosoof en dichter Friedrich Schiller, wiens door Beethoven verklankte Ode and die Freude ooit het beoogde volkslied van de EU was.

Het ideaal van een verenigd Europa staat intussen flink op de tocht, en van het door Schiller geformuleerde Bildungsideaal is weinig meer over, de rijks- en gemeenteoverheden hebben het in de loop der jaren tot de grond toe afgebroken, zogenaamd ten faveure van de ‘maatschappelijke relevantie’, wat in feite een eufemisme is voor de neoliberale marktpraktijk. Wat werkelijk op fundamenteel niveau relevant is voor onze cultuur is al lang wegbezuinigd of weggemanaged. Vuurwerk afschieten, liefst in de richting van hulpdiensten, en vuren stoken die een stadsdeel bijna wegvaagden – dat is dan wat er overblijft.

En dan is nu LOOS aan de beurt, een laatste vrijplaats voor componisten, musici, improvisatoren en onderzoekers; een laboratorium met hoogwaardige technologie waar op een fundamenteel niveau nieuwe muziek wordt uitgevonden. Jonge componisten en performers van diverse pluimage krijgen er de kans hun praktijk op te bouwen, gevestigde componisten en performers kunnen er hun technieken aan de orde stellen en vernieuwen, waar nergens anders op dit niveau ruimte voor is.

De commissie en de gemeente pleiten voor ‘inclusie en diversiteit’, maar met dit advies bereikt men het tegenovergestelde: een plek die essentieel is voor de ontwikkeling van de muziek, een fundamenteel rader in de muziekpraktijk als geheel, en daarmee een grote groep gebruikers, wordt buitengesloten. De argumentatie is wonderbaarlijk achteloos: er wordt vastgesteld dat het artistiek allemaal piekfijn voor elkaar is, aan complimenten geen gebrek, maar dit is uiteraard geen reden om te honoreren, want om onnavolgbare redenen meent de commissie dat er een zaal verdwijnt die volgens LOOS helemaal niet verdwijnt. Nogal wiedes, die zaal is namelijk nodig om de goedonderbouwde plannen uit te voeren, zoals dit al vele jaren het geval is.

Wat zich zeker mede wreekt is de inconsistentie van het beleid van de gemeente m.b.t. LOOS: de gemeente lijkt zich geen raad te weten met de vraag waar zij de stichting moet indelen, de ene keer wordt het als een ‘podium’ beschouwd, dan weer een ‘ensemble’, en de adviescommissie noemt haar een ‘broedplaats’ – bijna goed, LOOS is onderdeel van de broedplaats DCR. Maar aan de schade die dit advies voor deze broedplaats zal hebben wijdt de commissie geen woord. LOOS is een laboratorium, en deze functie behoort niet op grond oneigenlijke criteria te worden beoordeeld.

Sapere aude! zei Immanuel Kant, een oudere collega van Schiller, Durf te weten! Durf te weten waar het om draait in de kunst, en durf de besluiten te nemen om die kunst te steunen en te helpen ontwikkelen! Durf te begrijpen waarom kunst werkelijk relevant is voor onze cultuur, waarom die relevantie niet aan een paar goedbedoelde slogans kan worden opgehangen, maar uitsluitend gebaseerd kan zijn op een gedegen analyse van de kunst en haar praxis.

Den Haag, 28 mei 2020

Cornelis de Bondt – Componist en 33 jaar docent Koninklijk Conservatorium


GUUS JANSSEN, Amsterdam

Studio Loos is als brandpunt van activiteiten op muziekgebied zowel op compositorisch als improvisatorisch gebied al veertig jaar een unieke plek in het internationale muziekleven. Juist het feit dat er naast optredens van beroemdheden ook heel veel ruimte wordt geboden aan de jongste generaties voor experiment geeft de studio een ongekende dynamiek.

Het zou in mijn ogen een grote verarming zijn voor de gemeente Den Haag wanneer studio Loos haar plek in het muziekleven zou verliezen en om die reden dring ik er bij u op aan om af te zien van het rampzalige voornemen om de financiële ondersteuning te stoppen.

Guus Janssen

componist pianist docent compositie Koninklijk Conservatorium Den Haag www.guusjanssen.com


CRISTIANO MELLI, Den Haag

Den Haag, 05th, June, 2020

Dear Madam, Sir

The first time I visited Studio LOOS was days after my arrival in The Hague in 2010.

It was unforgettable. I was attending a concert presented by Yannis Kyriakides at LOOS, who was at the time my teacher. One of the things he said to me that night was “this is where you’ll have lots of performances, and where you’ll try things out and refine your music.”

In these 1 O years since then, which past faster than I can notice, many memories and experiences have simply confirmed what he said. The concerts at LOOS have helped to shape my professional practice, and the personal encounters there I carry deep and foundly in my life. This space resonates through the generations due to its unique position for those who have studied in the Creative Departments of KonCon and who now themselves hold teaching positions and lead a fruitful compositional life. It is not an exaggeration to say that it spreads its influence worldwide, due to the well known international student community of The Hague.

That’s not an easy accomplishment though: it requires coherency and consistency.

LOOS comes from a lineage of thinking which was born into the philosophical attitude that people like Dick Raaijmakers imprinted in their students: “do what you want, but do it damn good!”. In other words: establishing a position of responsable critique coupled with artistic freedom, of jaunty and bold innovation, of exactly what made The Hague School such an important and one-of-a-kind hub. This History, which comes through and from LOOS, is of unmeasurable importance.

Studio LOOS, through its Director Peter van Bergen and collaborators, has built a strong and solid reputation of innovative performances, of facilitating residencies, and developing multimedia works. Besides its friendly environment, the sheer amount and quality of the Studio’s technical equipment is an inspiring characteristic which has been opening many creative paths throughout the years. In addition, LOOS brings international guests which add a multiplicity of possibilities to the Cultural environment of The Hague. It cannot be emphasized enough that these small but many interactions build bridges with artistic productions from generations all over the world. The quantity and quality of performances presented there, despite limited financial resources, attest to the seriousness and commitment of those involved with LOOS since its creation.

It is impossible to build a society without Art. In times when denial of knowledge, attacks on civil rights and minorities, and consistent decay and minimising of the importance of Culture are undermining the very notion of humanity – the relevance of a place like Studio LOOS can’t be underestimated. The results of this catastrophic environment can’t be more tragically exposed than what we have experienced in the last months. I would not say that it is just an important place: it is a Fundamental place! Therefore, the unfortunate advice given for the renovation and continuation of Studio LOOS’ funding must be changed, and the well spent public money on the space will ensure not just the continuation of this work, but the building of a better World!

LOOS MUST STAY!

Cristiano Melli, composer and director


JOHAN VAN KREIJ, Den Haag

Sinds altijd heeft Studio LOOS mij geïnspireerd als die unieke plek waar gedurfd experiment plaatsvindt; waar jonge mensen gepassioneerd aan de slag gaan; waar studenten onderzoek doen en ideeën uittesten; en waar nooit iets onmogelijk of teveel is. Wat is de beste manier om hiervan de waarde te bepalen, te zien naar hoevelen die uitstrekt?

Het voortzetten van de ondersteuning van LOOS is een erkenning van het belang van haar bestaan, niet alleen voor de direct betrokkenen, maar voor de beleving van (nieuwe) muziek in Den Haag in zijn totaliteit. Den Haag kan zich het verlies van LOOS niet veroorloven.

Johan van Kreij, docent Instituut voor Sonologie

SYNC: JAN-BAS BOLLEN & ALISON ISADORA, Amsterdam

Al jaren volgen wij LOOS en zijn ook regelmatig betrokken bij projecten die door desStichting worden geïnitieerd. Enorm geschrokken zijn wij daarom van het advies van de commissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024, waarmee LOOS zwaar zou worden getroffen. Met het onderstrepen van de kwaliteit van de diverse LOOS activiteiten staan we met lege handen, want die wordt door de commissie bejubelt. Het instituut wordt vooral afgerekend op de voorgenomen noodzakelijke injecties en bestuurlijke zaken.
Dat geeft absoluut geen pas. Al veertig jaar vervult de Stichting en Studio LOOS een zeer belangrijke rol in niet alleen de Haagse, maar ook de landelijke scene van experimentele, interdisciplinaire kunst. Een rol die haar gelijke niet kent.In een tijd van voortschrijdend politiek populisme slaagt LOOS er telkens weer in om de organisatie te continueren en haar kerndoelen in het vizier te houden. Zo laveert LOOS een bochtig parcours met grote kundigheid en creativiteit. De inhoudelijke diversiteit van de kunstvormen die er rondgaan vragen ook om het regelmatig verschuiven van accenten: een enorme uitdaging die echter ook helemaal past bij de uitgangspunten van het instituut
De commissie stelt het op z’n zachtst gezegd discutabele adagium van economische groei voorop: meer kaartverkoop, betere zichtbaarheid. Dat een dergelijke wurggreep voor de kunstensector, en dus ook voor LOOS, funest is zal duidelijk zijn – het leidt tot eenheidskunst, terwijl de kunst bij LOOS uit de aard der zaak wordt juist divers. Daarom is LOOS de maat nemen in het kader van de “Code Diversiteit en Inclusie” ook totaal misplaatst.
Wij hopen ten zeerste dat de gemeente het advies m.b.t. LOOS niet overneemt!
Met vriendelijke groet,

SYNC
Jan-Bas Bollen & Alison Isadoracomponisten, performersAmsterdam


PETRA DOLLEMAN, Amsterdam

It would be a real shame if LOOS disappeared. There are not so many of these special sanctuaries where research into the unknown may take place. Renowned artists can perform alongside newcomers (young & old!). In the cultural landscape, there should always be a place like LOOS: it gives hope an opportunities for the vulnerable arts.

The world would get poorer without this studio.

LONGLIVE LOOS!

Amsterdam, Petra Dolleman (visual artist/video-performer)


BJARNI GUNNARSSON, Den Haag

For more than 10 years I have been a regular visitor and assisted Marie Guilleray with the Ephémère series at Studio Loos. Many great things can be said but perhaps most importantly that it is a truly unique place that has hosted some of the most memorable events in the City during the past decade. It has offered incredible support to upcoming artists but also an extremely dedicated audience to all of those that have performed there. Studio Loos has created a historic context for contemporary, improvised and electronic music in Den Haag that would be incredibly sad to not see flourish anymore. Studio Loos simply has to continue and get all the support it deserves. 


Sincerely, Bjarni Gunnarsson Computer Music and Algorithmic Composition 


MARCELLO GHILARDI

16.05.20 – Den Haag

When I first moved to The Hague for studying at the Royal Academy of Art (KABK), back in 2012, Studio LOOS was already there. I still remember the first time I stepped into the venue, the amount of new stimulus coming from that place was mind blowing, it was immediately clear to me that this was a place where you could really get involved and put your own ideas to the test.

In no time Studio LOOS became an important reference for all my peers and me, as a maker/artist/student as well as a member of the general audience of The Hague. We would regularly go to LOOS to check out music shows, join workshops or to present our own work.

In fact, Studio LOOS had also played an important role during my studies and professional growth, there I have had the precious opportunity to partake in the curation of events that gave a display to numerous international audio-visual artists. It was simply a priceless and unique experience to be able to collaborate with so many different professionals coming from the most diverse backgrounds.

In such sense, Studio LOOS has always and still does embody a great deal of human values like multiculturalism, solidarity & entrepreneurship… and therefore ceasing its funding would inevitably hurt not only those directly involved with the foundation itself, but would also most certainly hurt the wider community by reinforcing the misbelief that the latter aren’t fundamental values to embrace and protect, especially at the present time.

We can surely affirm that there are not many places like Studio LOOS out there, and places like it function as crucial investments in our society, decisive in the formation of a healthy cultural ecosystem.

Today, eight years after my arrival in The Netherlands, I am still living in The Hague and I am thankful to the LOOS foundation for the cooperative principles it taught to all of us, the trust it gave me personally, and the art that it kept sharing.

This shall not be the end of LOOS.


CASPER SCHIPPER, Utrecht

Beste Gemeente,

 Het doet mij veel verdriet om te horen dat Studio Loos’ voortbestaan onder vuur ligt. Hoewel ik zelf niet in Den Haag woon, neem ik graag de moeite om vanuit Utrecht naar Den Haag af te reizen, omdat de concerten die plaatsvinden in Loos echt zeer bijzonder zijn, uniek voor Nederland. Studio Loos is zo’n zeldzame plek waar hoogwaardig muzikale experimenten en improvisaties kunnen plaats vinden en dat daar bovendien in de afgelopen jaren een groeiend en geïnteresseerd publiek voor heeft weten te binden, mede door de ruimte akoestisch flink op te knappen en uitstraling te verbeteren. Het zou heel erg zijn als dit zomaar ten einde komt.

Utrecht, 19 Mei 2020

Casper Schipper


LEO SVIRSKY, Den Haag

I think the first concert I ever saw in the Hague was at studio Loos, it was Han Bennink with Mary Oliver and the Pow Ensemble. My friend Daniel Bitran and I were the only audience, and it was amazing! A year before that I had seen ICP orchestra with Misha Mengelberg at the Library of Congress, and that was a big part of coming to the Netherlands to study. Getting to be part of such a long history is a big privilege for a young musician, one that wasn’t really available to me in Maryland. I didn’t actually get the nerve to talk to Han until Yedo Gibson introduced us a few years later (we talked about weed) but that was the first of many encounters with legends at Loos, Lawrence D. “Butch” Morris, Tristan Honsinger, and Roscoe Mitchell visited in this past decade. I booked artists like Leila Bordreuil (the second performance of her piece for 3 amplified basses), Hannah Marshall, MSHR, GRID (they played an amazing set while Nick Podgurski was suffering from a kidney stone and had to be taken to MCH right after the set!). I attended many more events over the years as performer and audience. I feel that I am already only addressing people here who are already concerned about the future of the Arts of Art spaces, so it’s not necessary to develop here, but I am thinking back a lot to the question my composition teacher Cornelis de Bondt raised quite forcefully with the withdrawal of his scores from the public sphere, what is the role of an artist in a society where so much of the social contract is in bad faith?


LUCIE NEZRI, Den Haag

Studio Loos is the most important place in the Hague for experimental music. I cannot count the number of amazing discoveries, experimentations, gatherings, meetings that have happened there. As a student at the Royal Conservatory of the Hague, this place taught me so much, and became an essential corellary to my study program. Without the slighest doubt, it would be simply dramatic not to support it anymore.


MICHELE ABOLAFFIO, Den Haag

Since I came to Den Haag as a student of the Royal Conservatoire Studio LOOS and its artistic program had a profound impact on my artistic experience. I regularly attended its concerts, as it gave me the opportunity to discover new artists and meet new people. Furthermore Studio LOOS is an organisation capable to respond to new needs in the artistic environment, dynamically evolving its program and support for artists and involving the talented local community. Studio LOOS has become in fact a point of reference for artists that want to share and test their ideas in a friendly environment. Losing this possibility would severely harm the local and international community that Studio LOOS brought together.

Den Haag, 02-06-2020 Michele Abolaffio 


ILYA ZIBLAT SHAY, Den Haag

Studio LOOS is an essential part of The Hague’s cultural offer, and connects the city to international musicians and artists. Personally, I have enjoyed LOOS both as an audience member and as a performing musician, and could have not realized many of my artistic works without this the LOOS’s support.

Ilay Ziblat Shay, The Hague


LEO VAN OOSTROM, Amsterdam

Studio LOOS, een broedplaats waar jonge talenten elkaar ontmoeten en hun talenten ontwikkelen, is van essentiëel belang voor nieuwe generaties kunstenaars. Vooral nu moet deze plek gekoesterd worden voor de toekomst van de kunst. Niet nog meer kaalslag!!!

Veel dank bij voorbaat!

Leo van Oostrom/Nederlands Saxofoon Kwartet

Amsterdam


DAVID KWEKSILBER

Als Nederland een gidsland in  de kunsten wil blijven, met naast het mondiale aanzien en de culturele waarde van de samenleving ook alle € voordelen van dien, dan koestert het ondernemingen als LOOS.


MICHIEL VAN DIJK, Bussum

Studio Loos is a unique place in the modern music scene. It is a striving for new sounds and definition of what music is about. It is a shame to loose this place for experimenting and developing new ideas.

The municipality of The Hague should cherish this kind of places, this place is proving itself for forty years now! Why terminate it?

Thank you very much in advance!


HIDDE KRAMER, Den Haag

Hoewel pas kort betrokken bij Studio LOOS, kan ik nu al zien wat de enorme waarde is die deze plek toevoegt aan het culturele klimaat van Den Haag. De mogelijkheid voor startende muzikanten, componisten, kunstenaars, etc. om laagdrempelig concerten te kunnen organiseren binnen de Studio en de ruimte te gebruiken als ontwikkelings- en broedplaats vormt een niet te missen link tussen de kunstopleidingen en de grotere gezelschappen en kunsthuizen. Zonder deze link zal er geen volgende generatie kunstenaars zijn om de grotere huizen van programmering te voorzien. Er zal slechts een gapend gat resten waar een startend kunstenaar nog niet genoeg expertise, netwerk en bekendheid geniet om serieuze stappen te maken, maar ook al de omgeving van de studie ontgroeit is en het nodig heeft richting de buitenwereld te treden. Kunst en muziek zijn niets zonder een podium, dat staat voor een zekere graad van kwaliteit en waar een starter zoals ik de broodnodige connecties kan leggen om een carrière op gang te helpen.

Hidde Kramer 11-05-2020 Den Haag


HAP KOLB, Rijswijk

Het moet zo’n 6 jaar geleden zijn, dat ik, ik weet niet meer hoe, voor het eerst in de wat kale, maar zeker niet ongezellige ruimte van Studio Loos verzeild raakte, voor een concert in de “wonderwerp”-series van experimentele muziek. Sindsdien heb ik er vele tientallen concerten (wonderwerp, ephemère, kernel panic, …), workshops (RCC, zwerm, …), festivals (grondwater, June improv meeting, …) meegemaakt, meestal met genot, vaak gepaard met verbazing. Het is de jaren voor mij—en volgens mij niet alleen voor mij—tot de belangrijkste culturele instelling in Den Haag uitgegroeid. Ik heb altijd genoten van de unieke combinatie van openheid, experimentatie-drift, durf en artistieke kwaliteit in een aangenaam informele, wat geïmproviseerd aandoende, en uiterst inclusieve sfeer (zelfs voor iemand die—zoals ik—30 jaar ouder is dan de gemiddelde bezoeker!).

Studio Loos moet blijven! Ik reken op uw cultureel hart en uw gezond verstand.

Met vriendelijke groet,

Hap Kolb


ERIN ROGERS + DENNIS SULLIVAN

New York, USA

We write to advocate for the continued support for LOOS. As New York City-based artists, Studio Loos provided us a reason to travel to your great city of Den Haag and present our work. The local artistic community surrounding this important venue was, and still is, vibrant and welcoming, comprised of strong performers and thinkers, with many international connections. We were highly impressed with the local scene and the community’s commitment to these artists through support for the venue. Den Haag now stands out to us as a strong artistic destination in Europe – by having a space in the city to perform, we also stayed at the hotels and ate at the restaurants. We learned about the city, its history and architecture, and we will tell our friends and fellow artists about our experience so they will visit and perform too. Studio Loos allowed us to experience the work of Den Haag artists and to share our own. Without a destination like LOOS, we would have passed by this important destination and gone straight to our performance in Amsterdam. We were shocked to learn that the advisory committee municipality of Den Haag had advised to stop the financing of LOOS in 2021. We urge you to reconsider ending support for such an important artistic resource and community fixture.


HUIB EMMER, Rotterdam

LOOS:

-ontwikkeling van ideen, technieken, spelstrategien.

-combinatie van akoestische instrumenten en live electronica.

-onderzoek naar andere publieksparticipatie.

-experimenten met performance, beeldende kunst, klank, perceptie. -samenwerking met diverse Haagse festivals.

-tientallen jaren een essentieel onderdeel van de Haagse experimentele scene.

-een plek voor zowel gevestigde alsook jonge kunstenaars uit diverse disciplines die hier konden

-werken, testen, en de resultaten presenteren.

-eigen studio ruimte met vele faciliteiten en een perfect geluidssysteem.

-in eigen festivals vele kunstenaars uit binnen- en buitenland naar Den Haag gehaald, groot netwerk van contacten is hierdoor ontstaan.

-niet academische aanpak waardoor een diversere groep kunstenaars kansen krijgt.

-moet dat allemaal weg?

-is dat allemaal niet meer nodig?

-zijn er inmiddels tientallen organisaties in De Haag die dit ook doen?

NEE! Loos is de enige die dit op de echte manier tot stand heeft gebracht en is daarom onmisbaar.

LOOS:

-nadruk bij alles op authenticiteit en visie en nadrukkelijk geen modieuze dwaalwegen als “ondernemerschap” en kunst als “produkt” dat “ in de markt gezet moet worden”.

-politici denken dat kunst pas iets kan zijn, als je een stadion kan vullen, een ernstig geval van “ stadionsyndroom”, waartegen helaas nog geen vaccin in de maak is.

-een groot publiek bereiken is geen enkel probleem, zolang het als resultaat van visie is ontstaan en niet van kortzichtige handigheid. 


CHRISTIAN SMITH

Studio Loos has been immensely important to my life as a ZZP’er Musician in the Hague since 2016. I have organised 5 projects at Studio Loos since then, all of them formative moments in my career. I have invited musicians from the USA and Europe for many of these events. 

My experimental music group Oerknal had one of its first concerts there in 2013 I believe, and for many other groups that are just starting out it is an important resource as a residency/rehearsal spot for organising concerts there.

Their financial model is also fair, for only 100euros you can book a show or a residency with good access to tech equipment, and a kitchen and bar to make your events feel more accessible and open.Studio Loos is a central aspect of the Hague Experimental Music and Art community. 

It would be an understatement to say its loss would be devastating. 

There are many organisations and partners that have been invaluable to my career and experience here in the Hague. Korzo, Helicopter, iii,  and many others are invaluable contributors to the cultural ecosystem here, but none of them offer the kind of open and informal access to high quality space and gear for the purpose of taking risk, trying things out, and community play. 

A space like this is integral to artists making the jump from underground/local to bigger podia and exposure opportunities. Most of the collaborators and friends I count as being important to my life here I met through going to or presenting at LOOS.

I love the Hague, and the life I have put together here over the past years has been enriched by this city and the diverse cultural realms it nurtures. However, the loss of LOOS would push me to look to other cities and cultural centres in the Netherlands that do still offer the opportunities LOOS does. I implore you to reconsider your decision and for both parties to come to a solution/compromise that ensures the public can enjoy all that the LOOS and the Hague offers for years to come..

Beste Wensen,

Christian Smith, Den Haag, NL


CRISTIANA VIGNATELLI BRUNI, Den Haag

Since my permanence in Den Haag to work as artist, musician and designer, Studio Loos has always been the main venue to guarantee a vast program for expression of genuine, high quality music and performances/visual arts. With the organization of concerts, series, talks and residencies around the subject of Artistic Research, Studio Loos is the main point of reference for experimental arts, that brings diversity and a necessary cultural vivacity for the city of Den Haag by always pushing the boundaries of sonic and artistic investigations. As such it is an important place indeed to keep the musical and artistic community of the city thriving that needs to be preserved.

Den Haag, 18 / 5 / 2020

Cristiana Vignatelli Bruni


LUC HOUTKAMP, Senglea, Malta

Met ontzetting heeft ondergetekende vernomen dat de Adviescommissie van de Gemeente Den Haag besloten heeft om de financiering aan LOOS en Studio LOOS per 2021 stop te zetten.
Zowel het ensemble als de studio hebben sinds vele jaren bewezen een onmisbare plaats te hebben in het toch al verschraalde veld van hedendaagse muziek in Den Haag.
Dankzij LOOS wordt de connectie tussen musici en componisten en de stad zichtbaar.
Als de Gemeente Den Haag deze plannen doorzet wordt het muziekleven van de stad oneindig veel schade aangedaan.

Luc Houtkamp
Componist, saxofonist
Senglea, Malta


SIETSE VAN ERVE, Amsterdam

Studio Loos is een unieke en onmisbare plek in het Nederlandse muzikale spectrum. Er zijn maar weinig locaties in Nederland, laat staan Den Haag waar zoveel ruimte is voor vernieuwende en grensverlegende elektronisce muziek. Zelf heb ik er al met veel plezier mogen spelen en bevriende internationale muzikanten mogen doorverwijzen voor optredens in Den Haag. En als bezoeker heb ik er ook al verschillende mooie optredens gezien. LOOS heeft een unieke positie waar maar zeer weining podia in Nederland aan kunnen tippen.

Plaats: Amsterdam

Naam: Sietse van Erve


WILBERT DE JOODE, Zaandam

Lieve mensen van de adviescommissie in Den Haag; dit kan toch niets anders dan een misverstand zijn?  U heeft 1: niet goed begrepen waar dit over gaat, of 2: u weigert te begrijpen waar dit over gaat, EN 3: indien u wel begrepen heeft waar dit over gaat; hoe durft u dan een volkomen vruchtbaar, divers, tegendraads, generatie-, genre, en discipline-verbindend / overschrijdend plekje in deze wereld financiële steun te ontzeggen?????

LOOS is een juweel van menselijk talent, visie, inzet, en compassie. Met geloof in openheid, de kracht van de creatieve mens, niet kritiekloos, maar simpel en oprecht: LOOS uw goede keuze en euros gaan de wereld beter maken!!!!dank u, bij voorbaat.

Plaats:   Zaandam  8 mei 2020

Naam    Wilbert de Joode


VIKTORIA NIKOLOVA, Den Haag

For the 5 years which I live in this city, studying and working, Studio Loos has hosted most of the events and presentations, I have attended and that hosted my projects.

It is one of the rare alternative places in The Hague that is giving opportunities to bright minds from different generations, to explore audio and visual arts and present their work in a safe environment. It’s a working space as good as a concert and presentation, discussion venue.

it will be a complete loss for future artist generations coming in the city and everyone that keeps making art around here.

I support them fully and hope the place keeps existing as it is if not even fuller!

Gedurende de 5 jaar dat ik in deze stad woon, studerend en werkend, heeft Studio Loos de meeste evenementen en presentaties gehost, die ik heb bijgewoond en die mijn projecten hebben gehost.

Het is een van de weinige alternatieve plekken in Den Haag die slimme geesten van verschillende generaties kansen biedt om audio- en beeldende kunst te ontdekken en hun werk in een veilige omgeving te presenteren. Het is een werkruimte en een concert- en presentatie-, discussieplek.

het zal een volledig verlies zijn voor toekomstige kunstenaarsgeneraties die in de stad komen en iedereen die blijft hier kunst maken.

Ik steun ze volledig en hoop dat de plek blijft bestaan zoals hij is, zo niet nog voller!

Viktoria Nikolova, Den Haag


THIJS GERITZ, Den Haag

Als bezoeker kwam ik ruim 10 jaar geleden voor het eerst Studio Loos binnen stappen. Ik ben sindsdien een trouwe bezoeker en heb er talloze inspirerende en verrassende concerten en andere presentaties gezien. Daarnaast heb ik er heel veel mensen ontmoet want Studio Loos staat, wat mij betreft, ook voor een levendige community waarin praten en discussiëren over muziek net zo belangrijk is als luisteren naar muziek.

Ik ben daarom ook heel blij dat 2 jaar geleden mijn eigen concertserie, Kernel Panic, een plek heeft gevonden in het programma van Studio Loos. De serie heeft zich in die tijd flink ontwikkeld en ik hoop dat de komende jaren voort te kunnen zetten, voor Studio Loos en voor Den Haag.

Thijs Geritz, Den Haag


OLAF TARENSKEEN, Den Haag

Beeindiging van Loos zou daadwerkelijk een verlies zijn voor het bijwonen van unieke events in Den Haag.


PETER ADRIAANSZ, Den Haag

Beste adviescommissie cultuur Den Haag, Studio Loos vervult al sinds jaar en dag een vitale functie in het muzikale ecosysteem van Den Haag. Het biedt aan menig jong aanstormend talent alsmede aan een rijke scala aan gevestigde namen een open omgeving waarin naar hartelust op kleine schaal kan worden gemusiceerd en (zeer belangrijk) geëxperimenteerd in allerlei disciplines. Studio Loos vervult hiernaast ook een zeer belangrijke rol als schakel tussen jonge componisten en sonologen in hun onderzoekfase aan het conservatorium (alwaar ik als compositiedocent les geef) door hun de mogelijkheid op een platform te bieden voor een breed publiek, en in die zin voor te bereiden op hun beroepspraktijk. Loos heeft daarmee een goed opererende en vitale studio functie in een cruciale fase van menig jong talent, een functie wat momenteel niet in die mate zomaar door een ander platform opgevangen kan worden. Als de deuren van Loos pardoes zouden worden gesloten dan verdwijnt deze vitale functie gewoon. Ik wil via dit schrijven de commissie dan ook aansporen om samen met het artistieke team van Loos hun aanvraag nogmaals onder de loep te nemen om te zoeken naar een manier om Loos voor Den Haag te behouden.

Den Haag, Peter Adriaansz


TANJA SMIT, Den Haag

Beste Gemeenteraad van Den Haag,

Als Haags beeldend kunstenaar is Studio Loos belangrijk voor me. Ik put al meer dan tien jaar inspiratie uit concerten die ik er hoor en zie. Experimentele concerten van niveau, die nergens anders in Den Haag plaatsvinden. Ook heeft Studio Loos me twee keer zelf een podium geboden. Het heeft me geholpen mijn kruisbestuivingsprojecten tussen beeldende kunst en muziek verder te kunnen ontwikkelen en kunnen uitvoeren voor publiek. Zonder Loos zou de hedendaagse muziek scene in Den Haag grotendeels verdwijnen. Ik hoop dat de Gemeente Den Haag Studio Loos ook de komende jaren zal blijven steunen.

Met vriendelijke groet,
Tanja Smit, Den Haag


TEODORA STEPANCIC, Brooklyn, New York, USA

Studio Loos is, and has been for decades, one of the most important spaces for experimental music and art scene in The Hague. Many young, emerging as well as established experimental and forward thinking artists from the Netherlands and abroad performed there. My professional and personal connection with Studio Loos started in 2008. Since then I have performed, rehearsed, recorded and attended concerts there regularly even after moving out of the Netherlands in 2015. Loos provides musicians and artists a good and very well equipped space to explore new ideas, create and present their work publicly. There are always interesting concerts, several ongoing concert series, new things and ideas coming from the community. My musical career wouldn’t be the same if it wasn’t for the inspiration and support I got from Studio Loos. It would be a great loss for The Hague and for the international experimental music scene to lose Studio Loos.

Sincerely,

Teodora Stepančić

 Brooklyn, New York, USA


GIULIA FRANCAVILLA, Den Haag

With my participation I hope to contribute to stop this process. Studio Loos one of the most attractive places for art students and artists who live in Den Haag. Deleting it would seriously affect the cultural offer of the city, striking to the heart of its unique international artistic community and affecting its social health.

Met mijn deelname hoop ik bij te dragen om dit proces te stoppen. Studio Loos een van de meest aantrekkelijke plekken voor kunststudenten en kunstenaars die in Den Haag wonen. Het verwijderen ervan zou het culturele aanbod van de stad ernstig schaden, het hart van haar unieke internationale artistieke gemeenschap raken en haar sociale gezondheid schaden.

Giulia Francavilla, Den Haag


ROBERT BLAAUBOER, London UK

Voor mij persoonlijk is de musicale creativiteit die leeft in Den Haag een grote reden voor mij om later te gaan wonen in Den Haag over andere steden in Nederland. Daarnaast Studio LOOS geeft nog lerende musici een plek om te leren van professionals en geeft het de experimentele kant van muziek een plek in Den Haag. Het zou zonde zijn als dit verloren zou gaan en daarmee deze kant van Den Haag te verliezen.

Met vriendelijke groet,

Robert Blaauboer

London


HUIBERT DEN HOED, Rotterdam

Studio Loos is een ook een belangrijke plek waar musici uit Den Haag hun netwerk met andere musici uit Nederland kunnen onderhouden. Ook voor mij uit Rotterdam heb ik workshops kunnen doen met internationale artiesten van formaat. Het is een bijzondere goed geoutilleerde plaats. Mogelijk dat de plaats nog breder ingezet kan worden zodat de unieke functies behouden kunnen blijven.RENATO DE CARVALHO FERREIRA, Amsterdam

Loos Studio is een van de meest culturele plekken in Den Haag. Een ruimte voor muziek, onderzoek, lessen, onderwijs, dans ontmoeting…. Een absoluut MUST voor deze stad!


ALVARO GOYENECHE AMUCHASTEGUI

I would like kindly ask you to reconsider your decision and keep supporting this amazing and unique house of Den Haag. I’ve been attending it since the beginning, enjoying and discovering contemporary art in general, meeting amazing artist, growing as an spectator and having wonderful evenings. Lots of great memories, amazing performances where I had the opportunity to enjoy of the creativity of numerous artist. Recognised and new artist. A space where everyone is welcome to collaborate and share in a very attractive atmosphere. The space is one of the most charismatics spaces in Den Haag. I live in Regentesekwartier and I can tell you there is nothing like this in the area. Again I would like to please ask you to reconsidered and keep supporting this amazing house.

Alvaro Goyeneche Amuchastegui , Den Haag


MEERTINE LAANSMA, Den Haag

We need Music Labs as well ! Save LOOS Hotspot for Experiment & New Music.

Meertine Laansma, Lecturer & Research Coach Music & Arts Therapy Higher Education


MARIE GUILLERAY-GUÉNANFF, Den Haag

For more than 10 years, through the Ephémère music series, I have been organizing concerts at Studio Loos, contributing to make high quality contemporary art and new music accessible to everyone. I believe this is essential for the diversity of The Hague music scene. Without Sudio Loos, this would not have been possible. The Hague needs Studio Loos.

Marie Guilleray-Guénanff, organizer, curator and producer of the Ephémère music series at Studio Loos.


MARCELA ANDREA LEÓN GARCIA, Den Haag  

Dear all 

I am from Colombia and I find a home and a family in this place, also I could meet musician from my country and was amazing. 

I would like to mention some aspects: 

1. I like being part of the Studio Loos, is interesting meeting with the musicians and listening the concerts. I think Studio Loos has a great space with nice energy. 

2. I believe that Studio Loos (SL) is visible in the field of music, it is memorable the work that SL has done through all the years. SL has been very important for the local and international scene so it is a LEGACY for the world. 

3. In this place exists networks with important artist and ensembles. 

4. The agenda is very varied. So, I am really interested in continue developing myself as a professional, and I think SL is the perfect place for me to do what I know and like to do. 


NICCOLÒ ANGIONI, Den Haag

I came in Den Haag to study at the Royal Conservatoire in the last September. After not so much time I discovered Studio LOOS because of its activities closely connected with the Conservatorium. It was not hard to understand the importance of such a place for the cultural scene of the city. It would be a shame to loose it.

Thank you very much in advance!

Den Haag 30-05-2020

Niccolò Angioni


CARMEN VAN HAREN

Besten,

Ik vraag bij deze uw aandacht voor uw beslissing inzake (het stopzetten van) support aan LOOS. Bij deze pleit ik voor het herzien hiervan, met een positief besluit.LOOS is uniek in Den Haag en geeft belangrijke en noodzakelijke ruimte voor pioniers in muziek. Het heeft juist gebouwd aan een eigen geluid en publiek. LOOS geeft een bijdrage aan de stad en internationale muzieksamenwerkingen die er toe doet.

Carmen van Haren, Den Haag

(muzikant, muziekdocent en bezoeker LOOS)


MICHIEL SCHEEN, Almere

Initiatiefnemers van Stichting LOOS zijn reeds ettelijke decennia beroepsmatig actief, hebben bewezen hoogwaardige, prijswinnende arbeid te verrichten en zich nog steeds weten te ontwikkelen. Het zou een gebrek aan beschaving betekenen deze culturele bijdrage aan Den Haag en regio de nek om te draaien.

Michiel Scheen, Almere

Musicus en voorheen bestuurslid en voorzitter van de Beroepsvereniging van Improviserende Musici.


DR. KASIA GLOWICKA, Den Haag

Loos is a unique place, that especially in those times of the uncertainty, when our spirits are low, gathers creative force around for a better future.


NIKI MATITA, Berlin

it is with great dismay that I learned today that you are considering discontinuing financial support for LOOS & Studio LOOS. As a visual artist and sound creator, such places of international exchange are particularly important. Works of mine have been heard on Radio LOOS and there are plans to work and perform locally in The Hague. Without such infrastructures as LOOS, innovative avant-garde art genres such as radio art, sound art, experimental music and contemporary composition are not possible, because they provide an important framework for production and performance.

I urge you to reconsider your decision and secure the long-term funding of LOOS & Studio LOOS in order to continue to give your local artists and music lovers the opportunity to exchange, be inspired and meet and listen to international colleagues.


MARTIN KEPPY, Amsterdam

Stop destroying culture.

Its mental food that people also need!

Amsterdam, Martin Keppy. (art director/Motion graphic designer)


LUIS VICENTE

I hope Studio Loos continues doing the fantastic work we are used to, vital for so many performers in the artistic scene.

Long life to Studio Loos.

Luis Vicente


AAD TE BOKKEL, Den Haag

Den Haag zou een stuk minder aantrekkelijk worden zonder LOOS/Studio LOOS


DAN GIBSON, Den Haag

I have enjoyed many evenings attending concerts at Studio Loos and feel that it is a valuable part of the musical and artistic community in Den Haag.


FELIX KEPPY, Amsterdam

Cherish culture! Help it grow to the next level!

Felix Keppy, music student, born 2001.05.11